วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก http://wayy.siam2web.com/

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ 2550

โดยมี ท่านอดีตนายกเทศบาลเมืองหล่มสัก เป็นผู้ก่อตั้งวิทาลัยแห่งนี้

เนื่องด้วยเหตุผลที่อยากให้ลูกหลาน ชาวหล่มสักมีที่เรียนที่ใกล้บ้าน ไปมาสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงสร้างวิทลัยแห่งนี้ขึ้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ 2550 จนถึงตอนนี้ รวมเวลาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี

การเรียนการสอน ใช้หลักสูตรอาชีว มีครูมาสอนที่เกียวกับหลักสูตรสายอาชีพโดยแท้จริง

สาขาที่เปิด ในปีแรกมี 1 สาขา คือ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ มีนักศึกษาร่วมทั้งสิ้น 250 คน

ปีที่ 2 เปิด 2 สาขา คือ 1. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2. บัญชี มีนักศึกษารวม 350 คน

และปีที่ 3 เปิด 3 สาขา คือ 1. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2. บัญชี  3. การขาย

และในอนาคตก็จะมีสาขา การไฟฟ้า  สาขาโภชนาการ 

ศินย์รุ่น แรก

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 9,501 Today: 3 PageView/Month: 28

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...